4.5 Methode

De methode beschrijft op gestructureerde wijze welke stappen zijn genomen om onderzoeksvragen te beantwoorden. 

Hoe doen we dat?

  1. Literatuurstudie
  2. Case studies
  3. Empirisch onderzoek naar CLAS
  4. Empirisch onderzoek Digitafel Methodiek (DTM)
  5. ....