4.7 Discussie

Met behulp van een discussie plaats men bevindingen in een groter kader om conclusies en generalisaties mogelijk te maken. 

Hoe doe ik dat?

  1. Bevindingen in het licht van...
  2. Beperkingen
  3. Samenvatting en conclusies