4.1.1.1 Inhoud

In de postmoderne tijd (het digitale tijdperk) ontstaat een nieuw type professional: de kenniskunstenaar of creatieve professional (Van de Wiel). De creatieve professional biedt ondersteuning bij de overgang naar de postmoderne maatschappij. 

Een voorbeeld is stedelijke gebiedsontwikkeling. Moderne steden met hun uitgebreide Vinex wijken, waarbij werken en wonen strikt gescheiden zijn, maken plaats voor steden, die ontworpen worden als landschapsparken vanuit het concept van ‘green cities’. 

In de gezondheidszorg ontstaan nieuwe concepten. De architectuur van nieuwe ziekenhuizen (bijvoorbeeld het Erasmusziekenhuis) is Rotterdam is een visualisatie van nieuw denken. 

De creatieve professional toont transformationeel leiderschap. Transformationeel leiderschap vereist een andere manier van denken en doen. Dweck noemt dit een ‘growth mindset’ 

Leiderschap verschilt van management. Management richt zich op het goed uitvoeren van activiteiten (‘de dingen goed doen’). Leiderschap richt zich op de toekomst en het stimuleren van innovatie (‘de goede dingen doen’).  

 

Positie:Model van metacompetenties is de kern van het betoog (keuze II). Dit model van metacompetenties wordt in de praktijk gebruikt en is daarmee geïnstitutionaliseerd. Het model staat bekend onder de namen CanMeds, Menselijk Activiteiten Systeem, kapitalen. In de gezondheidszorg fungeert CanMeds als internationale standaard op het gebied van opleidingen en HR. 

Probleem: In de praktijk wordt dit model toegepast vanuit wereld I en daarmee ten onrechte een beheersingsmodel en afvinksysteem. In dit proefschrift wordt het model van metacompetenties/CanMeds gebruikt als reflectiekader (c.q. mindset) om dialogen te faciliteren en competenties (talenten, capaciteiten) op te sporen.