3.4.1 NOG ordenen

Een paradigmawisseling in de economie: Service Dominant Logic

Samen praktijkkennis ontwerpen: CAD/CAM 

Samen slimmer werken: De Digitafel Methodiek (ELO-Reflectie: Design Thinking)

 Hostmanship en dialoog: Tafelmanieren

 

Opbouw zoals verwoord in artikel/laatste stuk(oktober 2018)

Algemene systeemtheorie & metacompetenties: kernbegrippen

1.             Besturingsfilosofie

2.             Systeem in focus: leiderschap en actoroptiek

3.             Model van Menselijk Activiteiten Systeem: onderscheid tussen gedragscompetenties en metacompetenties

4.             Complexe situatie (Snowden)

5.             Omgeving: dynamisch, contingent

6.             Grenzen (open, gesloten, selectief open)

7.             Procesfilosofie: input – throughput – output & outcome & feedback

8.             Besturend Orgaan en Bestuurd Systeem; facilitaire veranderingsstrategie

9.             Interdependentie: AHMAS

                                               i.     Feedback & feed forward

10.          Opschaling. Aggregatieniveaus, systeemniveaus: opschaling (Boulding, Joore, Bronfenbrenner), Community of Practice, informeel netwerk

11.          Mind(set) als autopoëtisch, zelfreferentieel systeem (Maturana & Verala, Luhmann)

12.          Koppeling van systemen (boundery crossing; interlocking): organiseren als proces; 

13.          Institutionalisering. Model van een levensvatbaar systeem (viable systems; Beer): recursies, verbindingen (alignment). 

14.          Duurzame systeeminnovatie (Rotmans)

15.          Soft Systems Methodology (Checkland)

16.          Werken met grenzen (Midgley); ontwerp van intermediaire systemen

17.          Communicatie axioma’s

18.          Coaching & dubbele contingentie/hermeneutiek: Gadamer, Luhmann, Giddens

19.          Kunstbeschouwing: het kunstwerk als agency