4.2.1 Metacompetenties

Proposal: Sleutelbegrip (meta)competenties; competenties (bekwaamheden) worden in deze studie opgevat als apps of mindcoins.. Het concept competentie is een sleutelbegrip in het educatieve taalspel (zie Wittgenstein). Een competentie is compact educatief programma. Deze invulling van het concept competentie biedt een alternatief voor de klassieke trits kennis, vaardigheden en attitudes (kenmerkend voor wereldmodel I).