3.8 Praktijk

III. De Praktijk (toepassing in twee werkvelden: gezondheidszorg en kunst)

Praktijk: oplossen van complexe problemen

* Leiderschap is ondersteunen van bedenken van creatieve en inventieve oplossingen voor complexe problemen. Bij complexe problemen staat de oplossing vooraf niet vast (zie Snowden). Opgelegde interventies (nog meer regels, nog meer geld, top down maatregelen) werken niet.

* Model metacompetenties fungeert als mindset van creatieve professionals

* Kan op verschillende systeemniveaus en transdisciplinair worden gebruikt. 

* Het resultaat bestaat uit het bedenken van creatieve oplossingen. Creatieve oplossingen zijn te vinden op een ander niveau. 

Voorbeeld: een probleem op inhoudsniveau (operationeel, intellectueel, innovatief kapitaal) kan worden opgelost op betrekkingsniveau (verhelderen van het psychologisch, sociaal, cultureel kapitaal). Spel tussen IQ en EQ, tussen technische innovatie en sociale innovatie.

 

Praktijkondersteuning

* DigiTafels (ICT tool). Digi Tafel = Design Thinking 

 

Het proefschrift kan gebruikt worden als legitimering van het model en de didactiek van de Digi Tafel.