3.9 Literatuur

Will Gompertz (BBC, Tate gallery): Dat kan mijn kleine zusje ook. Waarom moderne kunst.

Mieke Moor: Tussen de regels (toepassing van kunst op het gebied van organisatieadvies werk; de auteur werkt bij Twijnstra Gudde). Esthetisch perspectief op organisaties (Hannah Arendt, Heidegger, Lyotard, Robert Cooper).