4.5.4 DTM

De DigiTafel-Methodiek (DTM) is bruikbaar om de Onderstroom in kaart te brengen = tacit knowledge expliciteren/ SECI model.

 

Frame/conceptueel kader: CanMeds (internationale standaard) = model van meta competenties

 

·      Wereldmodel I: strikte scheiding tussen feiten versus waarden; 

·      wereldmodel II: gezond ouder worden als kernwaarde

Omgeving van de organisatie/contingentie factoren: belangrijke demografische ontwikkelingen (omgekeerde piramide: vergrijzing en ontgroening) en ICT ontwikkelingen.

Praktijk

Creatieve professionals zoeken slimme oplossingen voor complexe problemen door continue verbetering (mooie verbinding met Lean/Kaizen)

Wereldmodel I (IOAZ, IORZ)/professionele bureaucratie maakt plaats voor wereldmodel II (EOSZ, EOVZ, ecologisch denken). In wereldmodel II bestaat een organisatie uit een 'unity of interacting persons' (netwerk, Community of Practice, Complex Adaptief Systeem)

Wereldmodel I; focus op tekorten, deficientie, determinstische mindset (Dweck), prestaties (productienormen, rendementsdenken, efficiency, vergroting van omzet en winst), individualistisch/atomistisch

Wereldmodel II: focus op kansen, onvoorziene mogelijkheden co-creatie,, output en outcome, procesfilosofie, CONSTRUCTIVISME

Overgang van wereldmodel I naar wereldmodel II: paradigma shift, wijziging van mindset, omslagpunt is plek der moeite (zie ook U theorie)

Onderstroom betreft EQ/betrekkingsniveau; onzichtbare deel van de ijsberg: psychologisch kapitaal, sociaal kapitaal, cultureel kapitaal
Bovenstroom: IQ; inhoudsniveau, taakgericht