4. Strategie

Strategie is het maken van keuzes op hoofdlijnen. Strategische keuzes lopen over een langere periode (3-5 jaar). Missie en visie geven richting aan strategische keuzes, die op hun beurt weer bepalend zijn voor taktieken (1-3 jaar) en operationele beslissingen (korte termijn). 

                             

Hoe doe ik dat?

  1. U beheerst de strategische kanten van uw vak, u bent een expert
  2. U laat beleid en waardenkader in strategisch opzicht samenvallen, u bent een professional
  3. U geeft in strategisch opzicht richting aan uzelf en anderen, u bent een leider.