2.2 Professional

Een professional legt een link tussen het gemeenschappelijke of overkoepelende belang, het belang van de adviesvrager en de eigen persoonlijke waarden. Men streeft naar balans in de professionele driehoek.

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het begrip professionaliteit (Zie ELO-Professionaliteit)

Meer weten? Zie Niveau