2.3.1.3.5.4 Flow

Flow was oorsponkelijk een mentale staat waarin iemand tot bijzondere prestaties kon komen. Inmiddels is het begrip uitgebreid tot het verschijnsel dat zaken een vlucht nemen of dat er tussen mensen sprake is van synergie. Als die synergie in de gewenste richting werkt, spreekt men van 'bootstrapping mechanisms' (Carey, 2009). Als de synergie juist andersom werkt, is sprake van een energielek of collectieve weerstand.                                                   

                                      

Meer weten? Zie Complex Adaptieve Systemen