2.3.1.4.1 Majeure uitdagingen

Generativiteit introduceert een geheel andere manier van denken dan gebruikelijk is bij het oplossen van probemen, vooral in de professionele wereld. Het gebruik van dit opmerkelijke fenomeen kent dan ook, naast geweldig mogelijkheden, een aantal majeure uitdagingen.

                                      

Hoe doe ik dat?  

  1. U onderkent inhoudelijke uitdagingen, zoals het optreden van kantelpunten
  2. U onderkent de fundamentele verschillen tussen boven- en onderstroom. U kiest voor differentiatie 
  3. U onderkent dat er ook teveel energie kan ontstaan, turbulentie
  4. U onderkent dat er ook sprake kan zijn van synergie in tegenwerking, collectieve weerstand
  5. U verdiept zich in politieke uitdagingen; het systeemdenken heft de klassieke scheiding tussen object en subject vergaand op. Dat is riskant in en voor domeinen die zich profileren als objectief
  6. U heeft oog voor cognitieve uitdagingen; dit soort complexe processen zijn lastig te begrijpen 
  7. U houdt rekening met praktische uitdagingen; er ligt een wereld open vol nieuwe mogelijkheden: the land of the posibilities (Kauffman). Maar dat vraagt ook om exploratie en exploitatie, om taal en processen.

Meer weten? Zie Generativiteit