2.3.1.3.5.2 Multiplier effect

Het multiplier-effect is het versterken/verzwakken van uitkomsten, waarbij circulair-causale processen fungeren als hefbomen of katalysatoren. Zoals onderstaande tekening illustreert, is dan sprake van non-lineaire effecten. 

                                         

Meer weten? Zie Complex Adaptieve Systemen