2.2.2 Cynefin-model

Het Cynefin-model van Snowden ordent de mate waarin er sprake is van orde of wanorde in een bepaald systeem en fungeert daarmee als leidraad voor een juiste (probleem)benaderingswijze.

                                

Hoe doe ik dat? 

  1. U verdiept zich verder in de toelichting
  2. U kiest voor de praktische toepassing onder B.Methode

Meer weten? Zie Modellen