2.2.7 Kapitalenmodel

Het kapitalenmodel (Bourdieu) ordent de verschillende soorten productiefactoren (kapitalen) die nodig zijn om invloed te kunnen uitoefenen. 

                                      

Hoe doe ik dat? 

  1. U verdiept zich verder in de theorie
  2. U kiest voor de praktische toepassing (zie ELO-Methodiek: Kapitalendiversificatie)

Meer weten? Zie Modellen