2. Methodologische werkvormen

Onder methodologische werkvormen verstaat men activiteiten die een duidelijk herkenbaar methodologisch doel hebben en een daarmee samenhangende opbouw en vorm.

                                  

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de studie van de wetenschappelijke methode of wetenschapsfilosofie. U bestudeert de algemene methodologie
  2. U focust op methoden en technieken voor het ontwerpen en construeren. U bestudeert de ontwerpmethodologie
  3. U focust op methoden en technieken voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. U bestudeert de onderzoeksmethodologie.

Meer weten? Zie Inleiding methode