4.2.1 Toelichting Klassieke methodenleer

De klassieke methodenleer gaat uit van kennis als weet hebben van min of meer vaststaande feiten. Men baseert zich op ware uitspraken over een bestaande werkelijkheid.                    

Hoe doe ik dat?

  1. U doet zelf onderzoek. U bent een kennisproducent 
  2. U past wetenschap toe. U bent een kennisconsument
  3. U onderscheidt verschillende kennisbronnen.

Meer weten? Zie Klassieke methodenleer

Nog meer weten? Zie Waarheidsvragen