Welkom in de ELO-Denkhulp!

Denken is het mentale proces waarmee men met behulp van kennis vraagstukken en problemen oplost.

                                       

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in de vindkunde

B. U werkt methodisch

C. U vervult de specialistische rol van kennismanager

D. U gebruikt ervaringsdeskundigheid

E. U bouwt uw eigen opleidingsroutes met studiemodules.