Welkom in de ELO-Denkhulp!

Kennismanagement is het proces van het creëren, delen, gebruiken en beheren van kennis. In het AHMAS-kader kan men deze ELO gebruiken ter ondersteuning en verdieping van de metacompetentiegedachte en de uitwerking daarvan in het Canmeds-model.   

                                        

                                                            Voor vergroting, zie Mindmap                                              

Hoe doe/bedenk ik dat?

A. U verdiept zich in de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van kennisleer als pragmatisch vakgebied. U bestudeert de vindkunde

B. U maakt gestructureerd gebruik van werkvormen en vaardigheden waarmee u kennismanagement als proces opbouwt. U werkt methodisch

C. U werkt strategisch en vervult de specialistische rol van kennismanager.

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.