Welkom in de ELO-Denkhulp!

Denken is het mentale proces waarmee men vraagstukken beantwoordt en problemen oplost en is daarmee nauw verwant aan vindkunde. In dit kader gaat het primair om kennismanagement: het creëren, delen, gebruiken en beheren van kennis.   

      

               Voor vergroting, zie Mindmap                   Voor toelichting, zie Kennisintegratie & -differentiatie                                       

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van kennisleer als vakgebied. U bestudeert de vindkunde

B. U maakt gestructureerd gebruik van werkvormen. U denkt methodisch

C. U werkt strategisch en vervult de specialistische rol van kennismanager

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.