Welkom in de ELO-Denkhulp!

Deze ELO biedt hulp bij het nadenken over de vraag hoe men  kennismanagement inzake metacompetenties (zoals onder andere communiceren, organiseren en samenwerken) het best vorm kan geven.  

                                                                                        

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in wat u moet weten zoals de uitgangspunten, begrippenkaders en de historie van het vakgebied, voorzover van toepassing op het onderwerp. U bestudeert het begrip metacompetenties in relatie tot de vindkunde

B. U maakt gebruik van werkvormen en vaardigheden waarmee u kennismanagement van metacompetenties als proces opbouwt. U werkt methodisch

C. U werkt strategisch en integreert kennis en kunde op niveau. U vervult met betrekking tot de metacompetenties de specialistische rol van kennismanager.

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.

 

Alle onderdelen zijn voor, door en vooral met u, op maat te maken! 

Prof.dr. Harry van de Wiel: ahmaselo@gmail.com