Inleiding Vindkunde

Vindkunde of heuristiek is de wetenschap van het vinden in het algemeen en van oplossingen in het bijzonder. Hier staat vindkunde in het teken van het op methodische en gestructureerde wijze beantwoorden van praktijkvragen met behulp van kennis.

Hoe doe ik dat?

  1. U oriënteert zich op de aard van de vraag
  2. U creëert in- en overzicht. U ordent
  3. U houdt rekening met de levensloop
  4. U verdiept zich in de historie
  5. U verheldert en bakent af met contrasten
  6. U put uit diverse bronnen
  7. U bouwt voort op de uitgangspunten van het pragmatisme
  8. U integreert dit alles tot een frame van metacompetentie-uitgangspunten.

Meer weten? Zie Denkhulp