Inleiding

Vindkunde of heuristiek bestudeert het oplossen van vraagstukken, puzzels of problemen. Centraal staat de vraag: "Hoe lost men het probleem 'probleemoplossen' op?"

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van overkoepelende begrippen als waarheid, waardering en praktijk, context, cultuur en kaders, u kent de uitgangspunten
  2. U heeft inzicht in kenmerkende inhoudelijke begrippen als systeem, complexiteit, gelaagdheid en wereldbeeld, u ordent
  3. U kent de wisselwerking tussen heuristiek en levensloop
  4. U verdiept zich zowel in de pioniers als mijlpalen uit het verleden als in veelbelovende recente ontwikkelingen, u kent de historie
  5. U bekijkt, bij voorkeur contrasterende beelden als leerzame voorbeelden
  6. U zoekt verder in de hier gebruikte bronnen
  7. U beseft dat de hier gebruikte werkwijze deel uitmaakt van een altijd doorgaande ontwikkeling, u bent of wordt een kenniskunstenaar (zie Module C: Kennismanagement).