Inleiding vindkunde

Vindkunde of heuristiek bestudeert het methodisch vinden van oplossingen voor problemen met behulp van kennis. Hier staat vindkunde primair in het teken van het beantwoorden van praktijkvragen.

                                        

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt uitgangspunten van relevante kennisdomeinen
  2. U creëert in- en overzicht. U ordent
  3. U kent van betrokkenen de levensloop
  4. U kent van uw onderwerp de historie
  5. U bakent uw onderwerp af met contrasten
  6. U put uit diverse bronnen
  7. U herordent dit alles tot nieuwe begrippen, hier de metacompetentiegedachte (MCG)
  8. U volgt (hiermee) de principes van pragmatisch verhelderen.

Meer weten? Zie Denkhulp