1.1.3.3 Coherentiecriterium

Het coherentiecriterium vereist dat er sprake is van logische samenhang, bijvoorbeeld met algemeen geaccepteerde externe criteria of bronnen. In principe komt men op basis van coherentie tot uitspraken zoals experts die op dat moment ook zouden doen.

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat na of uw conclusies overeenkomen met de literatuur
  2. U gaat na of uw conclusies overeenkomen met de wetenschap
  3. U baseert zich op een autoriteit

Meer weten? Zie Waarheidscriteria