1.1.6 Pragmatisch

De praktijk wijst uit of een kennisvraag goed is opgelost. In goed Nederlands: 'The proof of the pudding is in the eating'. 

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met de algemene principes van logica
  2. U beperkt uw redenering tot datgene wat er toe doet voor het probleem dat u wilt oplossen
  3. U zorgt er voor dat uw gedachten niet alleen waar en logisch (correct) en relevant zijn, maar toetst ze ook aan de praktijk
  4. U bent spaarzaam met het principe: 'Wie geneest, heeft gelijk'
  5. U bent beducht voor oplossingen zonder adequate verklaring. Deze hebben vaak een erg tijdelijk en lokaal karakter.