1.1.2 Chronologie

Chronologie of tijdrekenkunde helpt om gebeurtenissen te lokaliseren in de tijd en is daarmee een van de belangrijkste pijlers van logica in termen van oorzaak-gevolgdenken en planning in praktische zin. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat uw onderzekerheid op dit moment niet zozeer zit in het zijn van de wereld, maar in het kennen
  2. U weet dat dit anders ligt als de dingen nog niet helemaal vastliggen. U vraagt zich af wat het gaat worden met kennispuzzels in de toekomst
  3. U realiseert zich dat u wat de toekomst betreft kampt onzekerheid over het kennen en over het zijn. U ervaart een dubbele onzekerheid
  4. U weet dat u op basis van waarschijnlijkheid extrapoleert; er is op moment t een mate van waarschijnlijkheid over hoe het zal zijn op moment t+n.