1.1.4 Waarschijnlijkheid

Waarschijnlijkheid verwijst naar de inschatting van de kans dat een bepaalde gebeurtenis zich temidden van andere gebeurtenissen voordoet.   

Hoe doe ik dat? 

  1. U ziet kans als uitdrukking voor het optreden van gelijk mogelijke uitkomsten, u hanteert waarschijnlijkheid op klassieke wijze
  2. U gebruikt het begrip als relatieve frequentie of frequentiequotiënt, u werkt frequentistisch
  3. U ziet de kans dat een bepaalde mogelijkheid ten grondslag ligt aan een gebeurtenis uitgedrukt in de voorwaardelijke kansen op de gebeurtenis bij elk van de mogelijkheden. U denkt Bayesiaans.

Meer weten? Zie Waarheidsvragen