1.2 Waarderingsvragen

Waarderingsvragen hebben betrekking op 'goed/kwaad', 'normaal/abnormaal' en de daaruit voortvloeiende vragen rond wat hoort of wat men juist dient te laten. De antwoorden zijn geen waarheden, maar geven richting aan het handelen.

Hoe doe ik dat? 

  1. U baseert zich qua voorwaarden op uw waardeoordelen
  2. U geeft het proces van waarderen vorm door te benchmarken      
  3. U evalueert uw beoordelingen aan de hand van rechtvaardigingscriteria
  4. U beseft dat absolute waarden zelden bestaan en zoekt als consequentie uw houvast in praktische plichtsoordelen

Meer weten? Zie Vraaggerelateerde uitgangspunten