1.2 Waardering

Waarderingsvragen hebben betrekking op 'goed/kwaad', 'normaal/abnormaal' en de daaruit voortvloeiende vragen rond wat hoort of wat men juist dient te laten. Door waarderingsvragen te stellen, kan men bewust richting geven aan zijn handelen.

Hoe doe ik dat? 

  1. U doet aan benchmarken, u hanteert een professioneel ijkingskader      
  2. U gebruikt waardeoordelen
  3. U denkt in termen van wat er moet, mag of niet mag gebeuren, u hanteert plichtsoordelen
  4. U verdiept zich in de zin van uw handelen, waarbij derden zijn betrokken. U beggeft zich in het domein van de ethiek (zie 1.2.4)
  5. U hanteert een passende methodiek om deze vragen te beantwoorden, doorgaans het dialoogmodel (zie ELO-Communicatie: Dialoog).