1.2 Waarderingsvragen

Waarderingsvragen hebben betrekking op 'goed/kwaad', 'normaal/abnormaal' en de daaruit voortvloeiende vragen rond wat hoort of wat men juist dient te laten. Waarderingsvragen zijn goed beantwoord als ze, doorgaans op basis van het impliciet doorlopen van onderstaande hermeneutische spiraal, richting geven aan het handelen en inzicht verschaft in de daarbij behorende voorwaarden, processen, criteria en consequenties.

                                                  

                                                                 Hermeneutische spiraal

Hoe doe ik dat? 

  1. U baseert zich qua voorwaarden op uw waardeoordelen
  2. U geeft het proces van waarderen vorm door te benchmarken      
  3. U evalueert uw beoordelingen aan de hand van rechtvaardigingscriteria
  4. U beseft dat absolute waarden zelden bestaan en zoekt als consequentie uw houvast in praktische plichtsoordelen

Meer weten? Zie Kennisdomein