1.2.3 Plichtsoordelen

Plichtsoordelen zijn oordelen over wat iemand moet of mag doen, of laten. Professionele codes bevatten tal van plichtsoordelen die altijd betrekkking hebben op een actor. Men oordeelt altijd over het feit dat iemand iets moet doen of laten in bepaalde omstandigheden, een context.   

Hoe doe ik dat?

  1. U realiseert zich dat het beste niet altijd hoeft te gebeuren, u bent realistisch 
  2. U gebruikt geboden om te beschrijven wat moet
  3. U hanteert verboden om te omschrijven wat u moet laten
  4. U spreekt in termen van wat mag, maar niet hoeft. U weet wat is geoorloofd,
  5. omschrijft de situatie waarin iemand iets moet doen of laten zo duidelijk en compleet mogelijk, u beschrijft de waardencontext (zie 1.2.2.2)