1.2.4 Plichtsoordelen

Plichtsoordelen zijn oordelen over wat iemand moet of mag doen, of moet of mag laten. Met behulp van professionele codes, doorgaans verzamelingen van tal van plichtsoordelen, geeft men het handelen van een beroepsgroep een duidelijke richting.

Hoe doe ik dat?

  1. U beschrijft wat moet in de vorm van geboden
  2. U beschrijft wat niet mag gebeuren in de vorm van verboden 
  3. U beschrijft wat mag, maar niet hoeft. U verwoordt wat is geoorloofd,
  4. omschrijft de situatie waarin dit alles plaatsvindt, de waardencontext.
  5. U realiseert zich dat het beste niet altijd hoeft of kan gebeuren, u bent realistisch.

Meer weten? Zie Waarderingsvragen