1.2.3.2 Geboden

Er zijn vele geboden die men in verschillende soorten kan onderscheiden.

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat als u te maken heeft met wetten, contracten etc. men spreekt van formele gebodenheid
  2. U weet dat als u zich moet of wilt houden aan professionele normen of standaarden. Deze gebodenheid is per discipline en beroepsgroep verschillend, maar kent in grote lijnen wel vaak dezelfde opbouw of onderliggende principes. U werkt met professionele gebodenheid
  3. U beseft dat als uw intenties voortkomen uit levensbeschouwelijke principes of uit het door u gehanteerde mensbeeld, men spreekt van morele gebodenheid
  4. U weet dat er een spanningsveld kan bestaan tussen deze drie soorten geboden. De vraag naar de hiërarchie tussen deze drie vormen van gebodenheid is dan ook vaak een deel van de ethische discussie. Naarmate de (bijv. medische) wetgeving uitvoeriger en explicieter wordt en er dus steeds meer handelingen binnen de sfeer van de formele gebodenheid wordt geplaatst, komt de relatie tussen de formele en de professionele gebodenheid onder druk. Wat moet de professional het zwaarst laten wegen? De wet, de professie of de moraal? (zie 1.2.3.3a Mate)