1.2.4.1 Geboden

Een gebod is een handeling die moet plaatsvinden. Men kan daarin verschillende soorten onderscheiden.

Hoe doe ik dat?

  1. U heeft te maken met wetten, contracten etc. U handelt dan volgens formele gebodenheid
  2. U houdt zich aan professionele normen of standaarden. U handelt naar professionele gebodenheid
  3. U houdt zich aan levensbeschouwelijke principes of uit het door u gehanteerde mensbeeld. U handelt naar morele gebodenheid
  4. U lost het spanningsveld tussen en binnen deze drie soorten geboden op met behulp van een gebodenhiërarchie (Artsen: Primam non nocere!) 

Meer weten? Zie Plichtsoordelen