1.6 Praktijkvragen

Praktijkvragen of praktische vragen hebben betrekking op een intentie of bedoeling in combinatie met iets dat als problematisch wordt ervaren. Het gaat om het vinden van werkzame en werkbare oplossingen in een bepaalde setting of context. 

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich qua voorwaarden op een mix van waarderingen en waarheden
  2. U geeft het proces van praktijkvragen beantwoorden vorm door te managen      
  3. U evalueert de resultaten van uw activiteiten aan de hand van bedrijfsvoeringscriteria
  4. U beseft dat absolute waarden en waarheden zelden bestaan en zoekt als consequentie uw houvast in wat werkt.

Meer weten? Zie Vraaggerelateerde uitgangspunten