1.2.2 Waardeoordelen

Een waardeoordeel is een uitspraak over kwaliteit, waarmee men een argumentatie of betoog opbouwt, bijvoorbeeld om verantwoording af te leggen of om iets te motiveren.

Hoe doe ik dat?

  1. U onderscheidt verschillende soorten kwaliteiten
  2. U begrijpt dat waardeoordelen contextafhankelijk zijn
  3. U beseft dat kennis- en waarderingspuzzels vanuit professioneel perspectief met elkaar verweven zijn
  4. U weet dat het gemiddelde waardeoordeel van een beroepsgroep al snel de status van een waarheid of feit krijgt
  5. U realiseert zich dat het hier, ondanks de zogenaamd objectieve status, gewoon om een waardeoordeel gaat dat als rechtvaardiging wordt gebruikt.