1.2.1 Waardeoordelen

Een waardeoordeel is een uitspraak over eigenschapppen of kwaliteiten. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in (uw) persoonlijke waarden
  2. U baseert uw waardeoordelen op de (culturele) antwoorden op een zestal fundamentele vragen
  3. U begrijpt dat waardeoordelen sterk afhankelijk zijn van de waardencontext
  4. U weet dat het waardeoordeel van een beroepsgroep al snel de status krijgt van een waarheid

Meer weten? Zie Waarderingsvragen