1.2.3 Rechtvaardigingscriteria

Rechtvaardigingscriteria zijn maatstaven om te controleren of men waardeoordelen afdoende onderbouwt met argumenten.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van rechtvaardigingen waarin de (on)juistheid van de handeling blijkt uit de kwaliteit van het (beoogde) resultaat of doel. U argumenteert teleologisch
  2. U maakt gebruik van rechtvaardigingen door het (on)juiste van een handeling af te leiden uit een in de handeling of context aanwezige waarde die in zichzelf goed geacht wordt. U argumenteert deontologisch.

Meer weten? Zie Waarderingsvragen