Inleiding methode

Onder methode verstaat men een systematische manier van probleemoplossen om handelen in de praktijk richting en vorm te geven. Dit 'werken volgens de regels van het vak' is bij vindkunde een methode op metaniveau, een methodiek of methodologie om de wetenschap en haar vakgebieden verder te helpen.  

                                

Hoe doe ik dat? 

  1. U vertaalt praktijkmodellen in actie- en stappenplannen
  2. U gebruikt specifiek methodologische werkvormen
  3. U maakt gebuik van methodologische vaardigheden
  4. U werkt met methodologische technieken.                       

Meer weten? Zie ELO-Denkhulp