Inleiding

Onder methodiek verstaat men een manier van probleemoplossen, waarbij men gebruik maakt van een systematiek om dat handelen richting en vorm te geven. Doorgaans vat men dit samen als werken volgens de regels van het vak. In het geval van vindkunde of heuristiek gaat het om methodiek op metaniveau: kennismanagement. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U hanteert een algemene handzame aanpak, u werkt pragmatisch
  2. U gebruikt meer specifiek-heuristische werkvormen, u werkt met metacompetenties
  3. U hanteert diverse professionele rollen
  4. U integreert al deze rollen tot uw specifieke expertise
  5. U hebt oog voor de grote invloed van universele factoren
  6. U denkt contextueel en werkt dynamisch.