1. Kennisdomein

Onder een kennisdomein verstaat men een duidelijk begrensd kennisgebied dat handelt over een specifiek onderwerp. Bij ieder kennisdomein gebruikt men andere uitgangspunten (principes, processen, criteria en resultaten) om vragen te beantwoorden.   
 
                                                   
Hoe doe ik dat?
  1. U beantwoordt waarheidsvragen
  2. U beantwoordt waarderingsvragen
  3. U beantwoordt ethische vragen
  4. U beantwoordt esthetische vragen
  5. U beantwoordt vitaliteitsvragen
  6. U beantwoordt praktijkvragen
  7. U beantwoordt complexe vragen.

Meer weten? Zie Inleiding vindkunde