1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen die men hanteert om vindkunde praktisch vorm te geven. Deze uitgangspunten hangen nauw samen met het kennisdomein, een duidelijk begrensd kennisgebied dat handelt over een specifiek onderwerp, waartoe de vraag of het probleem behoort. 
 
                                   
Hoe doe ik dat?
  1. U weet wanneer u te maken heeft met waarheidsvragen
  2. U verdiept zich in waarderingsvragen
  3. U herkent waarderingsvragen in relatie tot wat juist is, de ethische vragen
  4. U herkent waarderingsvragen in relatie tot waarneming, de esthetische vragen
  5. U bent bekend met vragen in relatie tot energie en bewustzijn, de vitaliteitsvragen
  6. U weet wanneer u te maken heeft met praktijkvragen
  7. U verdiept zich in complexe of anderszins ongewone vragen (wicked problems)
  8. U beseft dat het ordenen van vragen ook een zaak is van framing.

Meer weten? Zie Inleiding Vindkunde