1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen die men hanteert om heuristiek inzichtelijk te maken. Een van die uitgangspunten is dat er verschillende soorten vraagstukken of problemen bestaan die ieder een eigen logica kennen. Het is daarom van fundamenteel belang te beseffen met wat voor soort vraag men te maken heeft.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U weet wanneer u te maken heeft met waarheids- of kennisvragen
  2. U beseft dat u worstelt met vraagstukken rondom waardering
  3. U herkent vragen rondom een bepaalde praktijk
  4. U bent bekend met vraagstukken op het gebied van de esthetiek
  5. U weet waar uw kracht ligt, u kent uw kracht als puzzelaar
  6. U weet dat u niet weet en puzzelt daarom vooral samen
  7. U verdiept zich in de specifiek metacompetentieve (communicatieve, organisatorische etc.) voorwaarden, de MC-uitgangpunten
  8. U onderscheidt verschillende ratio's of redeneervormen.