1. Kennisdomein

Onder een kennisdomein verstaat men een duidelijk begrensd kennisgebied dat handelt over een specifiek onderwerp. Bij dat domein horen specifieke uitgangspunten in de vorm van aannames en vooronderstellingen om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden.   
 
                                   
Hoe doe ik dat?
  1. U verdiept zich in waarheidsvragen
  2. U verdiept zich in waarderingsvragen
  3. U verdiept zich in waarderingsvragen in relatie tot wat juist is, de ethische vragen
  4. U verdiept zich in waarderingsvragen in relatie tot waarneming, de esthetische vragen
  5. U verdiept zich in vragen op het gebied van energie en bewustzijn, de vitaliteitsvragen
  6. U verdiept zich in praktijkvragen
  7. U verdiept zich in wicked problems of complexe vragen
  8. U beseft dat er bij het ordenen van vragen ook sprake is van framing.

Meer weten? Zie Inleiding Vindkunde