1. Vraaggerelateerde uitgangspunten

De vraaggerelateerde uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen over het soort vragen waarvoor men zich gesteld ziet. Deze uitgangspunten kennen een pragmatische volgorde in de vorm van voorwaarden, processen, criteria en consequenties.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U weet wanneer u te maken heeft met waarheidsvragen
  2. U weet wanneer u te maken heeft met waarderingsvragen
  3. U verdiept zich in waarderingsvragen in relatie tot wat juist is, de ethische vragen
  4. U verdiept zich in waarderingsvragen in relatie tot waarneming, de esthetische vragen
  5. U bent bekend met vragen in relatie tot energie en bewustzijn, de vitaliteitsvragen
  6. U weet wanneer u te maken heeft met praktijkvragen
  7. U verdiept zich in complexe, onoplosbare, taaie of anderszins ongewone vragen
  8. U weet welke metacompetentie inhoudelijk in het geding is. U verdiept zich in de verschillende domeinen (zie Canmedsmodel)
  9. U weet welke methode passend is bij het betreffende vraagstuk. U verdiept zich in methodiek (zie ELO-Methodiek: Inleiding methode)

Meer weten? Zie Inleiding Vindkunde