3.4 Persoonlijkheidsleer

Persoonlijkheidsleer of dieptepsychologie bestudeert de verschillen en overeenkomsten tussen individuen in termen van gedrag. Dat is niet eenvoudig want de menselijke persoonlijkheid is een lastig te definieren begrip. Bovendien spelen er tal van factoen, en hun interactie een rol, zoals bijv. aanlegfactoren en omgevingsfactoren.

Hoe doe ik dat?

Casus

Een verschijnsel ter illustratie 

Opdrachten