2.4.6 Pragmatisme

Het pragmatisme ziet de mens vooral als probleemoplosser die afhankelijk van de soort puzzel waarmee hij te maken heeft, diverse soorten en vormen van kennis gebruikt.

Hoe doe ik dat? 

  1. U gaat er van uit dat kennis niet hetzelfde is als de waarheid, u kunt epistemologisch relativeren
  2. U combineert kenmerken van verschillende stromingen, u werkt eclectisch
  3. U beziet kennis, methodiek, logica etc. vooral in termen van bruikbaarheid
  4. U doet recht aan de context (1.7.1)
  5. U beseft dat uw denken deel uitmaakt van het overkoepelende begrip postmodernisme (2.5)