2.5.3.8 Pragmatisme

Het pragmatisme ziet de mens vooral als probleemoplosser die afhankelijk van de soort puzzel waarmee hij te maken heeft, diverse soorten en vormen van kennis gebruikt. Een oplossing is goed als hij werkt.

Meer weten? Zie Mensbeeld