2.4a Menswetenschappen

Onder menswetenschap verstaat men dooorgaans: 'Elke van de, niet duidelijk afgebakende, verzameling wetenschappen die zich met de mens als zedelijk en sociaal wezen bezighouden zoals sociologie, psychologie en pedagogie'. Men gebruikt de menswetenschappen om (mede) te bepalen hoe men zich als professional (behandelaar, docent  etc.) dient te verhouden tot bepaalde vakgebieden.

Hoe doe ik dat?

  1. U bekijkt de wereld vanuit filosofisch perspectief
  2. U gebruikt de antropologie als referentiekader
  3. U hanteert de sociale wetenschappen (psychologie, sociologie) als vertrekpunt
  4. U past deze visies toe op uw specifieke vakgebied.