2.5.3.9 Menswetenschappen

Onder menswetenschap verstaat men 'elke van de, niet duidelijk afgebakende, verzameling wetenschappen die zich met de mens als zedelijk en sociaal wezen bezighouden zoals sociologie, psychologie en pedagogie'. Men gebruikt de menswetenschappen om (mede) te bepalen hoe men zich als mens dient te verhouden tot bepaalde vraagstukken.

Hoe doe ik dat?

  1. U bekijkt de wereld vanuit een filosofisch perspectief
  2. U gebruikt de antropologie als referentiekader
  3. U hanteert de sociale wetenschappen (psychologie, sociologie) als ordeningskader
  4. U past deze visies toe op uw specifieke vak- of probleemgebied.

Meer weten? Zie Mensbeeld