1.2.2.1 Soorten

Kwaliteiten verwijzen naar eigenschappen die gekoppeld zijn aan belangen. Kwaliteiten zijn er daarom in diverse soorten en kunnen elkaar ook tegenwerken. Iets kan esthetisch heel goed zijn, maar ethisch juist heel slecht. Voor een genuanceerde discussie is het zaak kwaliteiten nader te specificeren en zo nodig te wegen.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt esthetische kwaliteit als iets mooi of lelijk, elegant of horkerig etc. vindt
  2. U spreekt van ethische kwaliteit als u iets beoordeelt in termen van goed of slecht, in wat zou moeten of juist niet. U kunt iemand immers ook 'vakkundig' mishandelen! 
  3. U hanteert professionele kwaliteit als u de zaken beoordeelt vanuit uw beroepsperspectief. In dat kader spreekt men ook wel van intrinsieke kwaliteit
  4. U zorgt voor contextuele kwaliteit als uw handelen past bij de situatie (juiste moment, juiste plaats etc.)
  5. U bepaalt welke kwaliteit het zwaarst moet wegen door gewichten toe te kennen (1.1.4.1)