1.2.1 Ijkingskader

Een ijkingskader of ijkpunt (benchmark) is een normatief kader om de kwaliteit van verschillende diensten of producten met elkaar te kunnen vergelijken. Dit maakt het makkelijker om verantwoording af te leggen, bijv. doordat men aan een bepaalde kwaliteit 'maat en getal' toekent. Bij 38,5 graden is sprake van koorts. Dit ijkpunt is het punt waar de overgang van kwaliteit uit kwantiteit wordt gesitueerd. Onder profesionals discussieert men vaak over de vraag waar het collectieve (beroepsmatige) ijkpunt moet worden gelegd in het continuüm van kwalitatieve verschillen.
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U beseft dat het hier enerzijds om een afspraak gaat, maar anderzijds hanteert u die afspraak als een feit
  2. U kijkt nog even bij 1.1.4.1. Gewicht