1.2.2 Benchmarken

Benchmarken is het beoordelen en vergelijken van kwaliteiten met behulp van een ijkingskader of ijkpunt (benchmark), een normatief kader. 
                           
Hoe doe ik dat?
  1. U bepaalt waar het collectieve (beroepsmatige) ijkpunt moet worden gelegd in het continuüm van kwalitatieve verschillen
  2. U beseft dat het hier enerzijds om een afspraak gaat, maar anderzijds hanteert u die afspraak als een feit.

Meer weten? Zie Waarderingsvragen