3.4 Morele ontwikkeling

Onder morele ontwikkeling verstaat men de ontwikkeling van het geweten, van het besef van goed en kwaad. Men veronderstelt dat de morele ontwikkeling via bepaalde stadia verloopt in een vaste volgorde. Gezien het belang van moraliteit voor professionals is het zaak hiermee rekening te houden.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U bent bekend met het pre-conventionele stadium. Hierbij laat het kind (of de volwassene) zich leiden door wat de consequenties van het gedrag zijn. Gedrag dat straf oplevert is fout, gedrag dat beloning oplevert is goed. Als je dus niet 'gepakt' wordt voor bepaald gedrag is er niets aan de hand. Het kind is hierbij egocentrisch georiënteerd, het kind kijkt er hierbij puur naar of zijn gedrag voor hemzelf positieve of negatieve gevolgen heeft
  2. U beseft dat veel mensen, ook volwassenen, zich bevinden in het conventionele stadium. Hierbij neemt men de regels en wetten van de samenleving en de (verwachte) oordeelen van anderen als uitgangspunt voor het oordeel over goed en kwaad. Men onderwerpt zich aan de heersende normen. Als in de wet staat dat drugsgebruik verboden is dan is dat dus slecht
  3. U weet dat u zich als professional vaak in een bijzondere positie bevindt, die vereist dat men zich (ook) in het postconventionele stadium moet kunnen bevinden. Dit betekent dat men de eigen (of die van de beroepsgroep) ethische principes als uitgangspunt hanteert. Deze persoonlijke-professionele ethische principes kunnen tot andere oordelen en besluiten leiden dan wat de wet voorschrijft of wat maatschappelijke oordelen zijn over goed of slecht. Het volgen van de eigen ethische principes is voor degenen die zich in het postconventionele stadium bevinden belangrijk om hun zelfrespect te bewaren
  4. U verdiept zich een casus.