2.4.2 Conflictmodel

Het psychodynamisch mensbeeld, het conflict- of driftmodel, is de basis voor de psychoanalytische theorieen over de menselijke persoonlijkheid, ontwikkeling en therapeutische aanpak van problemen. Het is van belang het geheel van begrippen in samenhang te bestuderen.  

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met de belangrijkste vooronderstellingen van het conflictmodel
  2. U verdiept zich in enkele kernbegrippen, zoals die vooral in de psychoanalytische persoonlijkheidsleer  worden gebruikt (zie ELO-Psychologie).