2.4.5 Levensbeschouwing

Levensbeschouwing is een visie op de mens en het leven: wat betekent leven en wat maakt het de moeite waard, maar ook hoe moet het leven worden geleefd (ethiek). Levensbeschouwing is daarmee verwant met filosofie, alhoewel filosofie een meer rationele grondslag kent. Levensbeschouwingen beroepen zich ook op openbaringen van buitenaf (religie en/of esoterie), op een 'innerlijke stem' of op culturele tradities. Het is van belang om kennis te nemen van levensbeschouwing, vooral als het gaat om levensbeschouwelijke instituties en hun invloed