2.5.3.1 Evolutieleer

De evolutieleer is een visie op het verschijnsel mens als biologische soort, waarin men probleemoplossen verklaart op basis van natuuurlijke en seksuele selectieMet het corresponderende (biologische) mensbeeld beziet men de mens als een van de vele diersoorten. Er is hoogstens sprake van graduele verschillen, gedrag en bewustzijn van de meeste dieren zijn eenvoudiger dan van een mens, maar in essentie niet anders.

Hoe doe ik dat?
  1. U ziet de mens als optelsom van biologische deelprocessen, ook in psychisch opzicht. Het geestelijk functioneren van de mens is als het functioneren van een ingenieuze machine, een soft machine
  2. U gaat er van uit dat biologische deelprocessen zijn vastgelegd in ons genetisch materiaal.
  3. Dit materiaal is deels het gevolg van zeer langdurige interactie met de omgeving, het evolutieproces
  4. U ziet de pas geboren mens niet als een onbeschreven blad, maar als een computer met programmatuur
  5. Het is de interactie tussen computer (hardware) en programmatuur (sofware) die bepalend is voor het gedrag
  6. U maakt geen fundamenteel onderscheid tussen lichaam en geest, die vallen samen in het brein, in het Engels aangeduid als 'the mind'. 

Meer weten? Zie Mensbeeld