2.5.3.3 Behaviorisme

Het behaviorisme of leertheorie gaat er van uit dat de mens wordt geboren als onbeschreven blad (tabula rasa). In wisselwerking met de, vooral culturele omgeving wordt de mens steeds verder gevormd. Langzaam maar zeker gaan aldus gevormde kenmerken of eigenschappen, zoals bijvoorbeeld taal en cultuur, op hun beurt bepalen hoe men nieuwe indrukken waarneemt en verwerkt en dus ook problemen oplost.
 
Meer weten? Zie Mensbeeld