2.5.3.5 Cognitivisme

Vanuit de cognitieve mensbeeld beziet men de mens vooral als informatieverwerkend wezen. 
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U ziet de mens niet gezien als een passieve ontvanger van informatie maar als een actieve informatieverwerker
  2. U ziet de mens als een wezen dat in ieder geval voor een deel zelf zijn gedrag bepaalt. Delen van zijn gedrag komen tot stand zonder dat er aanwijsbare prikkels zijn die het gedrag uitlokken. De mens is dus geen speelbal van stimuli en bekrachtigingsschema's, maar kent ook een een eigen wil
  3. U beseft dat de mens essentieel van het dier verschilt omdat de mens het vermogen bezit tot het gebruiken van taal
  4. U weet dat kinderen hebben andere manieren van denken hebben als volwassenen. Het grootste verschil zit in het vermogen tot abstract en daardoor pluralistisch denken.

Meer weten? Zie Mensbeeld