5. Kenniskunstenaar

De kenniskunstenaar, een essay over kenniscreatie

 1. Inleiding
 2. Kenniscreatie als proces
 3. Neuropsychologische verklaring
 4. Leren ‘niet te leren’
 5. Memen en mutaties
 6. Toch een vonk
 7. Meer metaforen
 8. Polariteit; geen aantrekking, maar lijm
 9. Inverse vondsten
 10. De dubbele helix van waardenparen
 11. De idiot savant in ere hersteld?
 12. Uitbreiding van model van Bloom
 13. Kunst!
 14. Slotconclusie
 15. Samenvatting
 16. Nog verwerken: restjes over implementatie van kennis