1.4.3 Esthetische criteria

Esthetische criteria zijn maatstaven waarmee men kan vaststellen in hoeverre er sprake is van zintuiglijke waarnemingen in termen van aantrekkelijkheid en schoonheid. Zie bijv. onderstaande verzameling van zintuigelijke waarnemingen en bijbehorende gevoelens. 

                    

uit: Hunicke et. al, 2004
 

Meer weten? Zie Esthetische vragen