3.2 Pers.waarden

Waarden en belangen vormen twee kanten van dezelfde medaille. Normen zijn de daaruit voortvloeiende gedragsregels. Vaak is daarbij sprake van een intern spanningsveld, dat niet alleen binnen personen, maar ook binnen organisaties tot dilemma’s kan leiden. Het is van belang daar rekening mee houden.

Hoe doe ik dat?

  1. U dat het werk oneindig is, maar het leven niet
  2. U weet dat de wens zich verbonden te voelen met anderen en/of een groter geheel diep is en vaak vergezeld gaat van angst voor afwijzing en het besef dat men op bepaalde momenten ten diepste alleen is
  3. U weet wie u bent en wat u kunt, maar ook omgekeerd, wat u niet bent en kunt. Bij twijfel ervaart u ambivalentie en grenzeloosheid
  4. U beseft dat uw vrije wil in het gedrang komt bij (al te zeer) moeten verantwoorden en bij onmacht
  5. U weet dat  het leven weliswaar geen zin heeft, maar daar wel om vraagt. U beseft ook dat de behoefte om het leven als zinvol te ervaren, zich slecht verhoudt met willekeur of toeval (onzin) en met zaken die ingaan tegen eigen waarden (zinloos).

Meer weten? Zie ELO-Professionaliteit!