3.2 Persoonlijke waarden

Waarden en belangen vormen twee kanten van dezelfde medaille die gedurende de gehele levensloop deels gelijk blijven, maar deels ook sterk veranderen. Omdat er zoveel verschillende belangen zijn, is er vaak sprake van een of meer interne spanningsvelden. Dilemma's in een vroege levensfase kunnen door hun vormende werking ook tot een opmerkelijk patroon van persoonlijke waarden op latere leeftijd leiden. Men spreekt dan van een 'twisted mind'.

                       

                                van de Wiel, 2002: Het grote genieten

Hoe doe ik dat?

  1. U balanceert binnen en tussen waardenkaders zoals geillustreerd in bovenstaande waardenhelix.

Meer weten? Zie Levensloop