2.5.4.3.2 Verbinden

Verbinden is het leggen van relaties tussen mensen en/of middelen en/of processen. Dat verbinden is noodzakelijk omdat er geen universele werkelijkheid bestaat.

Hoe doe ik dat?

  1. U verbindt de wereld van vandaag met die van morgen; u heeft visie
  2. U positioneert uw organisatie in die wereld; u heeft een missie
  3. U koppelt uw missie aan een doelgroep; u stelt doelen
  4. U koppelt (deel)processen aan elkaar en aan betrokkenen; u organiseert
  5. U koppelt mensen aan doelen; u motiveert
  6. U sluit conflicten en dilemma's kort; u creeert synergie.

Meer weten? Zie ook Postmodernistisch