2.5.4.3.1 Sociaal construct

De werkelijkheid als eenduidig en ondubbelzinnig begrip bestaat niet, maar komt steeds opnieuw door sociale constructie tot stand.

Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat wat wij als de werkelijkheid ervaren in feite een steeds veranderende resultante is van voortdurende interactie
  2. U gaat er van uit dat de werkelijkheid niet als een objectief gegeven kan worden onderzocht. U combineert actie & onderzoek
  3. U hanteert hierbij als vormend kader de taal.

Meer weten? Zie Postmodernistisch