2.5.2.2 Constructie

De werkelijkheid als eenduidig en ondubbelzinnig begrip bestaat niet, maar komt steeds opnieuw door sociale constructie tot stand.

Hoe doe ik dat?