2. Ordenen

Vindkunde kan men ordenen of indelen aan de hand van kenmerkende eigenschappen en wetmatigheden die de werking van het oplossingsproces bepalen. Hoewel doorgaans alleen op de achtergrond zichtbaar, is het goed hier altijd rekening te houden.

Hoe doe ik dat?

  1. U kent het begrip systeem
  2. U bent bekend met het fenomeen complexiteit
  3. U verdiept zich in het fenomeen gelaagdheid
  4. U weet vanuit welke visie op de mens u denkt, vanuit welk mensbeeld
  5. U beseft dat uw kennis is ingebed in een cultuurvisie
  6. U reduceert deze veelheid aan kennis tot bijv. van Dinten's model van wereldorientatie
  7. U begrijpt het begrip begrijpen
  8. U verwondert zich over het fenomeen Generativity (in het Engels).