2.4 Mensbeeld

Een mensbeeld is het geordende geheel van vooronderstellingen dat het fundament vormt voor de theoretische kaders en stromingen (scholen) binnen de mens- en sociale wetenschappen, zogenaamde paradigma's. Het is van belang die paradigma's in samenhang te bestuderen want juist de botsing of verbinding ertussen is de bron van veel weerstand en onbegrip, respectievelijk synergie en creativiteit.  

Hoe doe ik dat? 

  1. U gaat uit van de evolutieleer
  2. U hanteert het conflictmodel
  3. U gaat uit van het behaviorisme
  4. U gebruikt een humanistisch mensbeeld 
  5. U hanteert een levensbeschouwelijk mensbeeld
  6. U hanteert een pragmatische visie
  7. U gaat uit van (anti)fragiliteit.

binnen de mens- en sociale wetenschappen, zogenaamde paradigma's.