2.5.3 Mensbeeld

Een mensbeeld is het geordende geheel van vooronderstellingen dat het fundament vormt voor de theoretische kaders en stromingen (scholen) binnen de mens- en sociale wetenschappen, zogenaamde paradigma's. Pragmatisch probleemoplossen vraagt om het combineren en integreren van dit soort paradigma's.  

                              

Hoe doe ik dat? 

  1. U gaat uit van de evolutieleer
  2. U hanteert het conflictmodel
  3. U gaat uit van het behaviorisme
  4. U gaat uit van het humanisme
  5. U gaat uit van het cognitivisme
  6. U gaat uit van een levensbeschouwing
  7. U gaat uit van het vitalisme
  8. U gaat uit van het pragmatisme
  9. U verdiept zich in het overkoepelende kader, de menswetenschappen 

Meer weten? Zie Wereldorientatie & Mensbeeld

Nog meer weten? Zie ELO-Psychologie: Hoofdtheorieen